pondělí, 22.7.2024

Software

 • databázové aplikace na internetu
 • internetové obchody
 • programy na zakázku
 • speciální úpravy podle požadavků zákazníka
 • k našim programům poskytujeme trvalý servis s možností úprav
 • úpravy garantujeme po celou dobu životnosti programu
 • úpravy podle toho, jak se vyvíjí požadavky zákazníka
 • instalace software, pravidelné zálohování dat
 • údržba software a počítačů, antivirová ochrana


CCFIS - fakturační a informační systém

Dodává se ve verzi s přístupem k datům z intranetu bez omezení počtu připojených počítačů. Data tak můžete mít dostupná snadno z kanceláře, skladu, na cestách, kdykoliv.
Usnadňuje řízení firmy, umožňuje sledování vydaných, přijatých a zálohových faktur, vystavování faktur, sledování doby splatnosti, obsahuje evidenci dodavatelů a odběratelů, pokladnu, běžné účty, vede skladovou evidenci, stav zásob a pohyby. Eviduje a vypočítává prodejní ceny podle odběratele. Program umožňuje velmi snadné a rychlé prohledávání podle různých kritérií, informuje Vás o celkovém hospodaření firmy, umožňuje ukládání a obnovení dat.
Na stisk jedné klávesy poskytne přehled o stavu pokladny, běžných účtů a celkovém hospodaření firmy. Předností je tisk přehledných výstupních sestav a výsledků hospodaření pro jednotlivé zakázky. Vytvoření a tisk faktury díky přehledným výběrovým a nabídkovým funkcím Vám zabere jen několik desítek vteřin.

Přístup oprávněných osob k programu je zajištěn sofistikovaným systémem přístupových práv pro jednotlivé uživatele, která nastavuje administrátor programu. Program přizpůsobíme přesně na míru Vašim požadavkům.

HOTELOVÝ PORTÁL - rezervační a provozní systém hotelu

Podrobný informační systém hotelu, rezervací, včetně informací o provozu hotelu a výstupu ekonomických ukazatelů. Odkudkoli dostupná a přehledná databáze s možností okamžitého vkládání informací o rezervacích, obsazení pokojů a údajů o ekonomii provozu.

 • každý uživatel má přidělena práva vstupu jen do oblastí, které mu přísluší
 • uživatel může jednoduše měnit potřebné údaje, ty jsou okamžitě přístupné dalším uživatelům
 • lze zadávat nové rezervace, odjezdy a příjezdy ubytovaných
 • informace o vybavení pokojů, o skladových zásobách hotelu
 • obsahuje přehlednou mapu rezervací, okamžité informace o příjezdech a odjezdech
 • blokování pokojů, opce, příruční obchod na recepci
 • uživatel může nechávat vzkazy pro ostatní, adresovaný uživatel pak není vpuštěn do systému, pokud nepotvrdí přečtení vzkazu - výhodné při střídání recepčních
 • veškeré aktivity v programu jsou zaznamenávány, lze dohledat chybu zadání
 • přístup do systému odkudkoliv
 • k dispozici je přehled přístupů klientů


STERILIZACE – program pro sledování pohybu zboží na centrální sterilizaci nemocnice

Data pro vstupní a výstupní pracoviště se pořizují přenosnými snímači čárového kódu s pamětí a vlastním napájením, takže obsluha není nijak omezována v pohybu na pracovišti. Přenosný snímač umožňuje volný pohyb po skladu mezi regály a přímé zadávání právě ukládaného zboží. Po připravení celé dávky přejde obsluha k počítači, kde vložením snímače do stojanu zajistí přenos nasnímaných dat do počítače a přípravu snímače pro další dávku. Program ve snímači umožňuje libovolně přeskakovat mezi zbožím pro různá střediska, takže pracovník může připravovat zboží i pro několik středisek najednou. Program umožňuje jednoduchým způsobem sledovat celkový tok zboží na sterilizaci i jeho účtování příslušným střediskům. Samozřejmou součástí programu jsou uzávěrky, kde lze sčítat zboží pro jednotlivá střediska za libovolné období. Nechybí ani celkové součty materiálu prošlého sterilizací. Program je v síťové verzi s neomezeným počtem připojení. Je možno připojit libovolný počet dalších počítačů, které mohou sloužit pro účetní operace a přehled managementu. K výdejovému pracovišti se předpokládá připojení tiskárny, na které se tisknou průvodky vydaného zboží.

snímač Datalogic Memor   Program je přizpůsoben pro snímání dat snímači Memor firmy Datalogic. Snímače jsou přenosné, s vlastním napájením a s interním programem jsou nastaveny pro snímání až několika tisíc kódů najednou. Program je nastaven pro snímání kódu zboží v kódování EAN128 s maximální délkou 32 znaků. Číslo střediska je nastaveno na pevnou délku 4 znaky. Snímač je napájen interními akumulátory, umožňujícími několik hodin nezávislé činnosti. Vlastní snímání kódu zboží je možné po stisku tlačítka SCAN. Na displeji se objeví nápis zboží. Paprsek laseru nastavíme na štítek s příslušným čárovým kódem a sejmeme. Správné sejmutí kódu je signalizováno krátkým pípnutím. Na displeji se objeví nápis kusů a my můžeme z klávesnice zadat množství zboží. Zadané množství potvrdíme klávesou ENTER. Změnu kódu střediska, pro které je zboží snímáno, docílíme stiskem klávesy F1. Program přejde k zadání kódu střediska a na displeji se objeví nápis číslo střediska. Sejmeme kód příslušného střediska. Program přejde k zadání dalšího kódu zboží. Máme-li nasnímané všechno zamýšlené zboží, přejdeme k pracovišti s počítačem a vložíme snímač do zapnutého stojanu. Do snímače je možno zadat kód snímající osoby i číslo sterilizátoru, kterým zboží prošlo.
Snímač po zasunutí do stojanu naváže komunikaci s počítačem a přenesou se data. Po ukončení přenosu se data ze snímače vymažou a snímač je připraven k dalšímu použití. Pokud snímač nepoužíváme, necháme ho zasunutý ve stojanu, ve kterém se dobíjí interní akumulátory. První položka v menu Načtení dat zajistí správnou interpretaci dat v programu v počítači a ohlásí případné chyby v zadávání (neexistující kód zboží nebo střediska). Ve druhé položce menu Data můžeme prohlížet, případně opravit nasnímaná data a vytisknout průvodku.


DIAGNOSTIKA – program pro sledování pohybu diagnostik v laboratořích nemocnice

Data pro výdej diagnostik se pořizují přenosnými snímači čárového kódu s pamětí a vlastním napájením, takže obsluha není nijak omezována v pohybu na pracovišti. Přenosný snímač umožňuje volný pohyb po skladu a přímé zadávání právě vydávaných diagnostik. Po připravení celé dávky přejde obsluha k počítači, kde vložením snímače do stojanu zajistí přenos nasnímaných dat do počítače a jejich odepsání ze skladu. Na příjmovém pracovišti se tisknou štítky s čárovým kódem přijatých diagnostik.
Program umožňuje přehledným způsobem sledovat stav diagnostik a jejich expirace. Evidují se jednotlivé šarže, které se pak pro přehledy sdružují do skupin. Nechybí ani celkové součty pohybů diagnostik za libovolné období. Program je v síťové verzi s neomezeným počtem připojení. Je možno připojit libovolný počet dalších počítačů, které mohou sloužit pro účetní operace a přehled managementu.