středa, 30.11.2022

Ceník prací

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
položka rozsah prací cena (Kč)
P01 práce u zákazníka 590 / hod
P02 práce u zákazníka při existenci smlouvy o paušálu 450 / hod
P03 práce u zákazníka urgentní (do 3 hodin) 990 / hod
P04 prvotní instalace programů u zákazníka 450 / hod
P05 instalace síťových produktů u zákazníka 590 / hod
P06 konzultace k programům u zákazníka, školení 450 / hod
P07 účast při rutinním zpracování dat u zákazníka 450 / hod
P08 opravy dat, rekonstrukce, převody 590 / hod
P09 cestovní výlohy Praha paušál (vyjma oblastí s regulovaným parkováním) 390
P10 cestovní výlohy mimo Prahu (do 100 km) 6 / km
P11 tvorba a úpravy programů na zakázku 450 / hod
P12 tvorba a úpravy programů na zakázku (při objemu více než 60 hodin měsíčně) 350 / hod
P13 připojení zákaznického počítače k internetu, odzkoušení, předvedení 950
P14 instalace serverů 850 / hod
Při větším rozsahu prací sestavujeme cenu se zákazníkem individuálně, výsledná cena může být nakonec podstatně nižší než prostý součin sazby a počtu hodin.